Konfiguracja poczty Mozilla Thunderbird

Po uruchomieniu programu Mozilla Thunderbird przechodzimy do zakładki:

 1. Narzędzia
 2. Konfiguracja konta

Po otwarciu okna Konfiguracja konta przechodzimy do:

 1. Konfiguracja serwera
 2. W polu Nazwa serwera wpisujemy:web.wisnia.pl

  w polu Użytkownik wpisujemy własny adres e-mail

 3. W polu Ustawienia zabezpieczeń – Bezpieczeństwo połączenia wybieramy:
  SSL/TLS port 995Metoda uwierzytelniania
  Normalne hasło

Przechodzimy do zakładki

 1. Poczta wychodząca.
 2. W oknie Konfiguracja serwera poczty wychodzącej (SMTP) podświetlamy własny adres
 3. Klikamy Edytuj
 4. W polu nazwa serwera wpisujemy web.wisnia.pl
  port 465
 5. W polu Zabezpieczenia i uwierzytelnienie zaznaczamy
  SSL/TLS
  Metoda Uwierzytelniania: Normalne hasło
  Użytkownik: własny adres e-mail

Po wykonaniu tych czynności przy odbiorze lub wysyłaniu poczty e-mail pojawią się komunikaty:

Potwierdzenie wyjątku bezpieczeństwa

klikamy Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa 

Wprowadzenie hasła do własnego konta