Konfiguracja poczty Mozilla Thunderbird

[html ]Po uruchomieniu programu Mozilla Thunderbird przechodzimy do zakładki:
  1. Narzędzia
  2. Konfiguracja konta
Po otwarciu okna Konfiguracja konta przechodzimy do:
  1. Konfiguracja serwera
  2. W polu Nazwa serwera wpisujemy:web.wisnia.plw polu Użytkownik wpisujemy własny adres e-mail
  3. W polu Ustawienia zabezpieczeń – Bezpieczeństwo połączenia wybieramy: SSL/TLS port 995Metoda uwierzytelniania Normalne hasło
Przechodzimy do zakładki
  1. Poczta wychodząca.
  2. W oknie Konfiguracja serwera poczty wychodzącej (SMTP) podświetlamy własny adres
  3. Klikamy Edytuj
  4. W polu nazwa serwera wpisujemy web.wisnia.pl port 465
  5. W polu Zabezpieczenia i uwierzytelnienie zaznaczamy SSL/TLS Metoda Uwierzytelniania: Normalne hasło Użytkownik: własny adres e-mail
Po wykonaniu tych czynności przy odbiorze lub wysyłaniu poczty e-mail pojawią się komunikaty: Potwierdzenie wyjątku bezpieczeństwa klikamy Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa  Wprowadzenie hasła do własnego konta  [/html]